เครือข่ายผู้สอบราชการครู ร้อง สนช. หลังพบพิรุธส่อทุจริต

486

22 พ.ค.58 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา นายจิตกร
กองลาแซ
เครือข่ายสมาชิกผู้เข้าสอบเพื่อรับการบรรจุเป็นข้าราชการครูแห่งประเทศไทย
เข้ายื่นหนังสือถึง นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เพื่อร้องเรียนต่อกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี
2558
เนื่องจากได้รับความเดือนร้อนถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเชื่อว่าส่อทุจริต ไม่เป็นธรรม
จากการที่ผู้เข้าสอบพบประเด็นข้อสงสัยหลายประการในกระบวนการสอบครั้งนี้จึง
รวมตัวกันเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อมาชี้แจงในประเด็นต่างๆ

นายจิตกร กล่าวว่า มีข้อสงสัยในประเด็น ได้แก่ 1.ในการสอบ (ภาค ก)
เชื่อได้ว่า มีข้อสอบใช้ในการสอบไม่น้อยกว่า 3 ชุด
ซึ่งขัดแย่งกับการให้ข่าวของ สพฐ.
และขัดกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า
ใช้ข้อสอบกลาง เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน
2.เนื้อหาและขอบเขตของข้อสอบออกไม่ตรงตามหลักสูตรที่ สพฐ.ประกาศ
3.กระบวนการจัดสอบของแต่ละเขต ไม่มีความรัดกุม เช่น
ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ 4.กระดาษข้อสอบมีการชำรุด
มีการตัดต่อแก้ไข ซึ่งมีแนวโน้มถึงความไม่โปร่งใส 5.
มีข้อสอบบางข้อไม่มีคำตอบที่ถูกต้องและไม่มีการชี้แจงแก้ไขจาก สพฐ.

ด้านนายตวง กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป กรรมาธิการจะนำเข้าที่ประชุมในวันที่
25 พ.ค.58 เพื่อเรียกกระทรวงที่เกี่ยงข้องมาชี้แจง และตนมองประเด็นดังกล่าว
เป็นประเด็นที่สำคัญต่อวิชาชีพครูเพื่อทำให้ครูมีมาตรฐาน
มีความเป็นครูมืออาชีพ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ทั้งนี้
กรรมาธิการยินดีรับไปดำเนินการสอบสวนต่อไป