เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ.

6031

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ที่นี่

เมื่อเร็วๆนี้ได้มรประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกรายวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ. ซึ่งประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 (ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 154)มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบเครื่องราช วิธีตรวจสอบ การได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยตัวเอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 15,242 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 14,707 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 535 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สอศ. ที่นี่<<

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564 กระทรวงศึกษาธิการ,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ครู,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ครู,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ครูท้องถิ่น , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 14 ก.พ. 2565 ,  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565