สพฐ. ย้ำชัด เงินค่าอาหารกลางวัน  ห้ามนำไปใช้อย่างอื่น

1846

สพฐ. ย้ำชัด เงินค่าอาหารกลางวัน  ห้ามนำไปใช้อย่างอื่น

สวัสดีครับ  ในช่วงที่ผ่านมา  ปรากฎข่าวเกี่ยวกับ โครงการอาหารกลางวัน  มากมาย  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญๆของ กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารชุดใหม่ต่างให้ความสำคัญกับ เงินโครงการอาหารกลางวัน
โดยทาง  สพฐ. ย้ำชัด เงินค่าอาหารกลางวัน  ห้ามนำเงินค่าอาหารหลางวันเด็กใช้ผิดวัตถุประสงค์  ห้ามนำไปใช้อย่างอื่น

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รักษาราชการ เลขาธิการ กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ว่าที่ประชุมได้หารือการบริหารจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

ซึ่ง สพฐ. ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กำชับให้ดูแลเด็กให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน โดยเงินที่จัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวัน อยู่ที่ 20 บาท
ต่อคนต่อวันจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)นั้น ถือว่าเพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง
ขึ้นไป แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะยังมีความขาดแคลน ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

โดยสพฐ. มีการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนฯ
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแลอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งระบบ โดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ
6,000 ล้านบาท

 

ขณะที่สพฐ.ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯนี้ ปีละประมาณ 150 ล้านบาท เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาหารกลางวันของเด็ก

 

“ผมได้กำชับโรงเรียนต่างๆว่า เมื่อได้รับเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันแล้ว ให้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในการจัดอาหารกลางวันเพียงอย่างเดียว ห้ามนำเงินในส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่นโดยเด็ดขาด  และให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)รับผิดชอบดูแลเด็กเพื่อให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน”
นายอำนาจ วิชยานุวัติ  กล่าว

สพฐ. ย้ำชัด เงินค่าอาหารกลางวัน  ห้ามนำไปใช้อย่างอื่น
สพฐ. ย้ำชัด เงินค่าอาหารกลางวัน  ห้ามนำไปใช้อย่างอื่น

 

ติดตามอ่านต่อที่…

 

ขอขอบคุณที่มา   อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา