เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง

1670

เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง

เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน...วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง
เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง

เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง

1. เงินส่วนที่ กบข. ดูแลให้สมาชิก ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
-ส่วนที่สมาชิกส่งเอง แบ่งเป็นเงิน 2 ถุง
ถุงที่ 1 เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมตามกฎหมาย เดือนละ 3% ของเงินเดือน
ถุงที่ 2 เงินออมเพิ่ม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมเพิ่มตามความสมัครใจ ตั้งแต่ 1-12% ของเงินเดือน
-ส่วนที่รัฐนำส่งให้ แบ่งเป็นเงิน 3 ถุง
ถุงที่ 3 เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐส่งให้ทุกเดือน เดือนละ 3% ของเงินเดือน
ถุงที่ 4 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐส่งให้ทุกเดือน เดือนละ 2% ของเงินเดือน
ถุงที่ 5 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐส่งให้ครั้งเดียว เฉพาะผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และเลือกเป็นสมาชิก กบข.

และ กบข. จะนำเงิน ถุงที่ 1 เงินสะสม,ถุงที่ 2 เงินออมเพิ่มและถุงที่ 3 เงินสมทบ ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้ ส่วน ถุงที่ 4 เงินชดเชย และ ถุงที่ 5 เงินประเดิม จะนำไปลงทุนในแผนหลักตามที่กฎหมายกำหนด

*อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขของเงินแต่ละถุงและผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับให้ดีก่อนถึงวันเกษียณ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินส่วนที่ กบข. ดูแลที่ LINE กบข. @gpfcommunity หรือติดต่อ Contact Center โทร.1179 กด 6

2. เงินส่วนที่ภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังดูแลโดยตรง ประกอบด้วย
– เงินบำเหน็จ คือ เงินที่ได้รับจากรัฐเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวหลังจากเกษียณ
– เงินบำนาญ คือ เงินที่ได้รับจากรัฐเป็นรายเดือนหลังจากเกษียณจนกว่าจะเสียชีวิต
– เงินบำเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทข้าราชการ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือผู้รับบำนาญที่เสียชีวิต ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินครั้งเดียว
– เงินบำเหน็จดำรงชีพ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญ เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพ
– เงินเบี้ยหวัด คือ เงินตอบแทนความชอบที่รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่นายทหาร ชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ออกจากราชการ และยังอยู่ในกองหนุนโดยจ่ายถึงวันครบกำหนดรับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495

*ศึกษาเงื่อนไขของเงินส่วนต่าง ๆ และสอบถามเพิ่มที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02-127-7000 หรือ 02-270-6400

 

เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน...วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง
เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. มีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดูแลเงินในแต่ละส่วน…วันนี้ กบข. ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานที่ดูแลได้โดยตรง จาก กบข.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/