ทำความรู้จัก เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

4933

ทำความรู้จัก เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วครับ   ช่วงปลายปีแบบนี้ท่านใดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอยู่ล่ะก็  คงใจจดใจจ่อ กับยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ที่ตนเองจะได้รับอยู่แน่ๆเลย ใช่ไหมครับ
วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม  เลยจะขอพาทุกท่านมา ทำความรู้จัก เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  กันครับ  มาติดตามกันเลย….

เงินปันผล หมายถึง เงินทีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นมากหรือน้อย และอัตราส่วน(ร้อยละ)เงินปันผลที่ได้รับในรอบปีนั้นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารสหกรณ์กำหนด

ทำความรู้จัก เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ทำความรู้จัก เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับจากสหกรณ์ เฉพาะผู้ที่กู้เงินจากสหกรณ์เท่านั้น โดยสหกรณ์จะเฉลี่ยคืนให้จากยอดรวมของดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่สหกรณ์ในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ยมากหรือน้อย และอัตราส่วน(ร้อยละ)เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ ในรอบปีนั้นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารสหกรณ์กำหนด

 

สมาชิกที่ไม่ได้กู้เงินจากสหกรณ์ จะได้รับเฉพาะเงินปันผลเท่านั้น ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนนะครับ  และโดยปกติสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้(ค้างจ่ายหนี้ นั้นเอง) ก็จะไม่ได้รับเงิน เฉลี่ยคืน เช่นกันครับ

 

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับสาระดีๆ  ที่ครูอัพเดตดอทคอม นำมาฝากในวันนี้ หลายท่านที่เพิ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังไม่นานนัก  หรือแม้แต่ท่านที่ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  ก็คงมีความเข้าใจ
ในส่วนของ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ไม่มากก็น้อยนะครับ  ครูอัพเดตดอทคอม ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์
กับทุกๆท่านนะครับ  แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปนะครับ…