เงินวิทยฐานะครู เงินตกเบิก การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู กรณีตกหล่นหรืออื่นๆ

2495
เงินตกเบิก
เงินตกเบิก

 

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 860, 861 เรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 และกรณีตกหล่นหรืออื่น ๆ)

 

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ว 860 แจ้ง สพท.และ สศศ
  2. 861 แจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

หมายเหตุ : สำหรับบัญชีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ. จะส่งถึง สพท. สศศ. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกโดยตรง

ข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ