ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร 64

4470
ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564
เงินอุดหนุนบุตร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร-01

ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564 รับ 600 บาท ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร 64

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็น โครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะ ซึ่งไปดูคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564  กันเลยค่ะ

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ มีสัญชาติไทย พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิก ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

เพิ่มเพื่อน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน  มีสัญชาติไทย  เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)  มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้ รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะ

สถานที่รับลงทะเบียน 
สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้เลยค่ะ
กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินอุดหนุนบุตร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร-02
เงินอุดหนุนบุตร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร-02

โดยก่อนลงทะเบียนหากคุณแม่ที่คลอดบุตรแล้ว มีความสงสัยว่าจะสามารถ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี 2564  ได้หรือไม่ สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ระบบตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่

ซึ่งหากลงทะเบียนผ่านแล้ว กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด จึงคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ตามกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ดังต่อไปนี้ค่ะ

เดือนที่จ่าย เงินอุดหนุนบุตร วันที่จ่ายเงิน อุดหนุนบุตร
มกราคม 8 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 10 มีนาคม 2564
เมษายน 9 เมษายน 2564
พฤษภาคม 10 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 9 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 10 สิงหาคม 2564
กันยายน 10 กันยายน 2564

 

เงินอุดหนุนบุตร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร-03
เงินอุดหนุนบุตร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร-03

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตร,เงินอุดหนุนบุตร2564,เงินอุดหนุนบุตร 64, ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร,เงินอุดหนุนบุตรตรวจสอบสิทธิ์, จ่ายเงินอุดหนุนบุตร ปี 2564