มีจ่ายแล้ว! เงินเดือน ครูธุรการ ค้าง 2 เดือน แปลงงบฯ กว่า 500 ล้าน เร่ง สพฐ. เบิกจ่ายโดยเร็ว

1622

มีจ่ายแล้ว! เงินเดือน ครูธุรการ ค้าง 2 เดือน แปลงงบฯ กว่า 500 ล้าน
เร่ง สพฐ. เบิกจ่ายโดยเร็ว

มีจ่ายแล้ว! เงินเดือน ครูธุรการ ค้าง 2 เดือน แปลงงบฯ กว่า 500 ล้าน เร่ง สพฐ. เบิกจ่ายโดยเร็ว
มีจ่ายแล้ว! เงินเดือน ครูธุรการ ค้าง 2 เดือน แปลงงบฯ กว่า 500 ล้าน เร่ง สพฐ. เบิกจ่ายโดยเร็ว

 

 

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและภารโรงทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังได้เร่งรัดให้เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

เพิ่มเพื่อน

 

 

สำหรับปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในครั้งนี้ เกิดจากการวางแผนเชิงระบบซึ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณหรือโยกย้ายงบส่วนใดก็ต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้รับความเดือดร้อน สำหรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้น ในขณะที่งบประมาณปี พ.ศ. 2564 จะเข้าไปดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เพื่อให้มีการเบิกจ่ายตรงเวลา เพราะหากบุคลากรได้รับเงินเดือนล่าช้าก็จะไม่มีสมาธิในการทำงานและอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานด้วย

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับสวัสดิการของบุคลากร โดยเฉพาะลูกจ้างต่าง ๆ ที่ทำงานโดยไม่ได้รับการบรรจุ ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงระบบและประสิทธิภาพการทำงาน จึงต้องกลับมาพิจารณาว่าจะสามารถบรรจุลูกจ้างเหล่านี้ให้เป็นพนักงานได้หรือไม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยต้องพิจารณากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณ   กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.  26/9/2562   และ เพจ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.