เจ๋ง!! 5 นักเรียนมัธยม สังกัด สพม.39 ได้โอเน็ต ‘คณิต-อังกฤษ’ 100 คะแนนเต็ม

537

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษานั้น สทศ.ได้ประกาศผลแล้วปรากฏว่า มีนักเรียนในสังกัด สพม. 39 ทั้ง จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 ราย วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ ชั้น ม.6 น.ส.พิมรักษ์ บารมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก) ชั้น ม.3 ด.ญ.พัชรวลัย กัดผุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก) ด.ญ.ธนพร ชูช่วย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก) และ ด.ญ.ภัทรจารินทร์ เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (พิษณุโลก) และวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ด.ญ.แคทลีน ศรัญญา เคลนเนล โรงเรียนอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์) โดย น.ส.พิมรักษ์ ยังสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ถึง 4 สถาบัน

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณที่มาของข่าวและภาพ : มติชนออนไลน์