เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร

1406
เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร
เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร

เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การศึกษาฐานสมรรถนะ
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น.

เพิ่มเพื่อน

– เน้นการปฏิบัติกิจกรรม

– สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

– บูรณาการการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ

เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร_1
เชิญชวนครูเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การศึกษาฐานสมรรถนะ” ลงทะเบียนฟรี!! มีเกียรติบัตร_1

ลงทะเบียนที่นี่!! 

จัดโดย : นิสิตระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สอบถามได้ที่
E-mail: [email protected]
Tel: 0935455561

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์