เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษาและตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ

2717
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษาและตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ

เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษาและตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งตัวแทนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 (กิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง) ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

โอกาสมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชน เพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ <<Click
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ <<Click
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ <<Click
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย <<Click
5. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click
6. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://www.scisoc.or.th/sciweek/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดคลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงทุนการศึกษาและตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเพจ NSM Thailand