เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ส่งได้ถึง 31 ก.ค.63

1742
เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" ส่งได้ถึง 31 ก.ค.63
เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”
ส่งได้ถึง 31 ก.ค.63

เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”
ส่งได้ถึง 31 ก.ค.63

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงวัฒนธรรม

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สมาคมรักแม่
6. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเยาวชนในกลุ่มเจนอัลฟ่า ช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาหรือบุพการีผู้เป็นเสมือนแม่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมโครงการองค์กรคนดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรัก ความกตัญญู เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ภายใต้ธีม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”
โดยเป็นคลิปวิดีโอที่ สถาบันการศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ของเยาวชนในเจเนอเรชั่นอัลฟ่าเป็นผู้บันทึก/ถ่าย จัดส่งคลิป
ในนาม ของเยาวชน ความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถถ่ายได้ด้วยมือถือ-สมาร์ทโฟน ในรูปแบบอัดวีดีโอ “แนวนอน” ซึ่งมีเนื้อหา คือ เยาวชนผู้ส่งwลงาน แสดงออกถึงความกตัญญ บอกรักคุณแม่ หรือผู้เป็นเสมือนมารดา
สามารถส่งผลงานในนามเยาวชนได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้:
1. กรอกข้อมูลผู้ส่งผลงานในทูลเกิ้ลฟอร์มตามลิงค์ หรือ สแกน QR Code
2. ส่งไฟล์คลิปวีดีโอมาที่ อีเมล [email protected]
สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดยคณะทํางาน จะรวบรวม 88 คลิป นําเพยแพร่รณรงค์ ส่งเสริมความกตัญญ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อร่วมกันสร้าง คุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดี และเยาวชนจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/