เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!

3357
เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!
เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!

เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!
เชิญตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกับ สมศ. รับเกียรติบัตรฟรี!!

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการประเมินสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานจึงได้ดำเนินการโครงการ่สงเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

**กรุณากรอก Email address เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์
(กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง)

คุณครูสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อรับเกียรติบัตร ตามลิงก์นี้ครับ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSferGLHxoX…/viewform…

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมศ.