เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

1570

เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564
เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากความสำเร็จในปีที่แล้ว ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง แต่ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Covid-19 ทางทีมงานจึงตัดสินใจจัดในรูปแบบออนไลน์สำหรับปีนี้

งานกิจกรรมจะประกอบด้วยงานแข่งขันกีตาร์คลาสสิก (จำแนกตามรุ่นอายุ) สัมภาษณ์สดศิลปินกีตาร์คลาสสิกจากประเทศเยอรมนี (Prof. Alexander- Sergei Ramirez แห่ง Robert Schumann Hochschule Düsseldorf) และสัมมนาออนไลน์ที่เป็นประโยชน์กับนักดนตรีรุ่นใหม่เกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “IP Rights and Music Career” โดยวิทยากรรับเชิญคุณธัชพร เนตรประเสริฐกุล ทนายความหุ้นส่วนจาก WE Intellectual Property Co., Ltd. สำหรับกิจกรรมสัมภาษณ์สดและสัมมนา สามารถเข้าร่วมชมฟรีทางออนไลน์

รายละเอียดงานกิจกรรมสามารถติดตามจากเพจของภาควิชากีตาร์คลาสสิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการค้นหาชื่อ Classical Guitar Department Mahidol University หรือพิมพ์ @GuitarMSMU โดยจะอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021 (ONLINE Edition) is now here
27 – 28 November 2021

Highlights include:
Competition, Virtual Concert, Seminar and…
ALEXANDER-SERGEI RAMIREZ live interview.

————————————————————————–

Competition !!
ลิงค์ไปยังใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
Link to the application form for competitors
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXYJ6kB-0a1RlOwUJauto-4InhJ1a-tbp3DMhoaBWV9w3H6g/viewform

ลิงค์ไปยังกติกาการแข่งขันรูปแบบออนไลน์
Link to Competition Rules Online Edition
https://drive.google.com/drive/folders/17vlhIhmITUNTGItQ5kxTfv2iu3xdtJ8i

————————————————————————–

More information on the event activities will follow. Please follow our page Classical Guitar Department Mahidol University closely for updates.

We look forward to seeing you all

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เชิญร่วมงานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิก “2nd YAMP Classical Guitar Forum 2021” ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล