เช็กกันหน่อย!! 16 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง จากการเกษียณฯ ปี 2562 สำหรับบรรจุครูและรับย้ายครู

1653

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู  พ.ศ. 2562 ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร 0 อัตรา  มาฝากทุกท่านครับ โดยข้อมูลชุดนี้ได้นำมาจาก หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของสพฐ.

ข้อมูลตำแหน่งว่างนี้สามารถนำไปบรรจุครูผู้ช่วยในกรณีที่สอบแข่งขัน ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ รวมถึงการย้ายหรือรับย้ายข้าราชการครู โดยไม่นับรวมตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุทุนต่างๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนตามการย้ายเข้า-ออกของคุณครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯครับ (โดยตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำข้อมูลชุดนี้มาจัดทำให้ทุกท่านได้ดูง่ายขึ้นโดยผ่านการรวมรวบข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะขออนุญาตแยกเขตพื้นที่ในระดับประถมศึกษากับเขตพื้นที่ระดับมัธยมศึกษาออกจากกันนะครับ

เรามาเริ่มกันที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับย้ายครู  พ.ศ. 2562 จำนวน 0 อัตรา กันก่อนครับ

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธ์ุ เขต 1

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธ์ุ เขต 3

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2

เรามาตรวจสอบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับย้ายครู  พ.ศ. 2562 จำนวน 0 อัตรา มีกันบ้างครับ

1. สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)
2. สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
3. สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
4. สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
5. สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 
6. สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
7. สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
8. สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
9. สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) 

ท่านสามารถเช็ก : อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 ได้ที่นี่ครับ

สำหรับข้อมูลอื่นๆท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลจาก หนังสือ สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

คลิกที่นี่!!

ขอขอบคุณที่มาจาก  สพร.สพฐ.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม