Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กด่วนที่นี่! รายชื่อสถานพยาบาล 1,317 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยใช้บัตรประชาชน ข้อมูล 19 เม.ย. 2561

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ (24 เม.ย. 2561)เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยใช้บัตรประชาชน โดยเว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ข้อมูล รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยใช้บัตรประชาชน จำนวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมจำนวน 1,317 แห่ง ในวันที่ 19 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

เพิ่มเพื่อน

ดังนั้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยใช้บัตรประชาชน มาเผยแพร่เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ

Advertisement

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Advertisement

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

ขอบคุณที่มาจาก : เว็บไซต์หรมบัญชีกลาง 19 เม.ย. 2561

 

 

You might also like