เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

586

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เพิ่มเพื่อน

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

2.บัญชีลักษระงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร

2.1 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2.3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

เปิดอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : https://dlaapplicant2562.com/