เช็กด่วน!! สมศ.ประกาศ รายชื่อโรงเรียน ขอรับการประเมิน ภายนอก รอบ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

587

เมื่อเร็วๆนี้ สมศ.ได้มีการประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อดังนี้ครับ

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน ครั้งที่ 1

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน ครั้งที่ 2

ที่มา : สมศ.
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562