เช็กที่นี่ยอดจัดสรรเงิน 2,000บาท ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทุกโรงเรียน

741

เช็กที่นี่ยอดจัดสรรเงิน 2,000บาท ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทุกโรงเรียน

เงิน 2000
เงิน 2000

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.-หนังสือแจ้ง-1-page-001
1.-หนังสือแจ้ง-1-page-001
1.-หนังสือแจ้ง-1-page-002
1.-หนังสือแจ้ง-1-page-002

1. หนังสือแจ้งคลิกที่นี่

2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.คลิกที่นี่

3. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิกคลิกที่นี่

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียนคลิกที่นี่

5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรคลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/