Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

Advertisement

ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556 สายงานบริหารสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ราย

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ราย

Advertisement

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

แบบคัดค้านออนไลน์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ

Advertisement

You might also like