เช็กที่นี่ !! มาตรการช่วยเหลือ /เยียวยาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 

6904

เช็กที่นี่ !! มาตรการช่วยเหลือ /เยียวยาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด
ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณครูทุกท่านเช่นเคยครับ  โดยคราวนี้ทางเว็บไซต์
ครูอัพเดตดอทคอม ได้ติดตามการออก  มาตรการช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  โดยรายละเอียด ในการพักชระหนี้
หรือ มาตรการอื่นๆ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันเลยครับ

ซึ่งทางทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอเป็นสื่อกลางในการรวบรวมลิ้งก์ การประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  ที่มีการประกาศไปแล้ว โดยทางทีมงานจะมีการอัพเดตข้อมูล เป็นระยะๆต่อไป ดังนี้ครับ

โปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดนะครับ (F5 ที่แป้นพิมพ์ครับ)

รายชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ทั่วประเทศ  ทั้งหมด 77 จังหวัด 
ที่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู/จังหวัด
คลิกอ่านประกาศ !! มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
2 กระบี่ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
3 กาญจนบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
4 กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
5 กำแพงเพชร ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
6 ขอนแก่น ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
7 จันทบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
9 ชลบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
10 ชัยนาท ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
11 ชัยภูมิ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
12 ชุมพร ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
13 เชียงราย ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
(ปรับลดดอกเบี้ย)
14 เชียงใหม่ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
15 ตรัง ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
16 ตราด ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
17 ตาก ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
18 นครนายก ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
19 นครปฐม ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
20 นครพนม ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
21 นครราชสีมา ประกาศแล้ว !! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
22 นครศรีธรรมราช มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
23 นครสวรรค์ ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
24 นนทบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
25 นราธิวาส  ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
26 น่าน ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
27 บุรีรัมย์ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
28 บึงกาฬ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
29 ปทุมธานี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
31 ปราจีนบุรี มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
32 ปัตตานี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
33 พระนครศรีอยุธยา อ่านที่นี่ ! ถ้อยแถลง ประธานสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
34 พังงา ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
35 พัทลุง ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
36 พิจิตร ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
37 พิษณุโลก ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
38 เพชรบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
39 เพชรบูรณ์ ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
40 แพร่ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
41 พะเยา ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
42 ภูเก็ต ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
43 มหาสารคาม ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
44 แม่ฮ่องสอน ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
45 มุกดาหาร มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
46 ยะลา มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
47 ยโสธร มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
48 ร้อยเอ็ด ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
49 ระนอง ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
50 ระยอง ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
51 ราชบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
52 ลพบุรี ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
53 ลำปาง ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
54 ลำพูน ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
55 เลย ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
56 ศรีสะเกษ ประกาศแล้ว!  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
57 สกลนคร ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
58 สงขลา ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
59 สตูล ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
60 สมุทรปราการ ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
61 สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
62 สมุทรสาคร ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
63 สระบุรี ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
64 สระแก้ว ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
65 สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
66 สิงห์บุรี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
67 สุโขทัย ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
69 สุรินทร์ ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
70 หนองคาย ประกาศแล้ว ! มาตรการพักชำระหนี้สมาชิกฯ จาก COVID-19
71 หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
72 อ่างทอง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
73 อุดรธานี ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19 
74 อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
75 อุทัยธานี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
76 อุบลราชธานี ประกาศแล้ว! มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19
77 อำนาจเจริญ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ จาก COVID-19

 

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ,มาตรการช่วยเหลือ ,โควิด-19