Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งว่างของแต่ละศึกษาธิการจังหวัดมาฝากครับ หลังจากทราบไปแล้วว่า ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดใดมีการเรียกบรรจุมากที่สุด ในครั้งนี้เรามาดูกันว่า ปี 2561 นี้จังหวัดใดที่มีตำแหน่งว่างมากสุด สำหรับเรียกบรรจุครูผู้ช่วยครับ

หมายเหตุ ข้อมูลชุดนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน ในกรณีดังต่อไปนี้

– ในกรณีที่ สพม. มีหลายจังหวัดรวมกัน ซึ่งข้อมูลชุดนี้ใช้วิธีเฉลี่ยให้เท่ากัน เช่น สพม. มี 2 จังหวัด ก็หารด้วย 2 และนำไปบวกรวมกับ สพป. ของแต่ละจังหวัด เป็นต้น

– การย้ายของข้าราชการครู ถ้าจังหวัดใดมีการใช้ตำแหน่งว่างรับครูย้ายเข้ามามากอาจจะนี้ตำแหน่งว่างน้อยลง ในทางกลับกัน จังหวัดใดมีครูย้ายออกมากอาจจะนี้ตำแหน่งว่างมากขึ้น เป็นต้นครับ

พร้อมแล้วไปตรวจสอบกันเลยครับว่าในแต่ละจังหวัดบ้าง จะเป็น 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

 

อันดับที่ 10  จังหวัด นครสวรรค์ มีตำแหน่งว่าง 333 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 1 148  อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 2 94 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 3 53 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 38 อัตรา 

 

 

อันดับที่ 9  จังหวัด ชลบุรี  มีตำแหน่งว่าง 347 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 1 118 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 2 114 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 63 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 52 อัตรา 

 

 

อันดับที่ 8  จังหวัด สุพรรณบุรี มีตำแหน่งว่าง 359 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1 135 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2 77 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3 92 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  55 อัตรา 

 

 

อันดับที่ 7  จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีตำแหน่งว่าง 361 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 91 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2 99 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3 124 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 47 อัตรา 

 

 

อันดับที่ 6  จังหวัด ขอนแก่น มีตำแหน่งว่าง 393 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1 141 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 2 75 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 3 29 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 4 3 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 5  80 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 65 อัตรา 

 

 

อันดับที่ 5  จังหวัด เชียงใหม่ มีตำแหน่งว่าง 408 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 1 101 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 2 30 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 3 93อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 4 77 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 5 21 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6 45 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 41 อัตรา 

 

อันดับที่ 4  จังหวัด  สกลนคร มีตำแหน่งว่าง 422 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 1 80 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 2 162 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 3 163 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 17 อัตรา 

 

อันดับที่ 3  จังหวัด อุดรธานี มีตำแหน่งว่าง 552 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 1 230 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 2 207 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 3 56 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 4 48 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 11 อัตรา 

 

อันดับที่ 2 จังหวัด นครศรีธรรมราช มีตำแหน่งว่าง 563 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1 60 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2 188 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3 69 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4 98 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 148 อัตรา 

 

อันดับที่ 1  จังหวัด นครราชสีมา  มีตำแหน่งว่าง 953 อัตรา ประกอบด้วยข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ครับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 1 144 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 2 69 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 3 191อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 4 192 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 5 161 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 6 24 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 7 78 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 94 อัตรา 

 

** หมายเหตุ : สศศ. มีตำแหน่งว่าง 800 อัตรา

ตรวจสอบ ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ที่นี่>>

 


You might also like