เช็กเลย !!!  ประกันชีวิต แบบใด   ลดหย่อนภาษี ได้ และได้เท่าไหร่ ? 

1734

เช็กเลย !!!  ประกันชีวิต แบบใด   ลดหย่อนภาษี ได้ และได้เท่าไหร่ ?

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  ทีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจ  เกี่ยวกับการ ลดหย่อนภาษี  มาฝากทุกท่านครับ  โดยในครั้งนี้
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ  เกี่ยวกับ  การลดหย่อน  เบี้ยประกันชีวิต ครับ  ทางแอดมิน  ได้ค้นคว้าและนำมาเรียบเรียง  ให้เข้าใจง่าย  ดังนี้ครับ

เช็กเลย !!!  ประกันชีวิต แบบใด   ลดหย่อนภาษี ได้ และได้เท่าไหร่ ? 
เช็กเลย !!!  ประกันชีวิต แบบใด   ลดหย่อนภาษี ได้ และได้เท่าไหร่ ? 

 

1.ประกันชีวิตทั่วไป /เงินฝากแบบมีประกันชีวิต /ประกันสุุขภาพตนเอง
คือ  การทำประกันชีวิต /ประกันสุขภาพตนเอง ที่คุณครูทำให้กับตนเอง   โดยระบุบุคคลในครอบครัว  เป็นผู้รับผลประโยชน์   รวมถึง การฝากออมเงินแบบมีประกันชีวิต ด้วย

1.1 สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี   
อัตราค่าลดหย่อนภาษี กำหนดให้คุณครูที่ทำ ประกันชีวิตทั่วไป(ตามจ่ายจริง) /เงินฝากแบบมีประกันชีวิต /ประกันสุุขภาพ (ลดหย่อนได้ 15,000 บ.) ให้ตนเอง สามารถลดหย่อนภาษีได้   แต่เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน  100,000 บาท

1.2  เงื่อนไขในการขอลดหย่อนภาษี  ประกันชีวิตทั่วไป /เงินฝากแบบมีประกันชีวิต /ประกันสุุขภาพตนเอง
– กรมธรรม์ประกัน  คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป  (ประกันชีวิตทั่วไป)
– ทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย (ประกันชีวิตทั่วไป)
– ถ้ามีปันผลต้องได้รับเงินคืนไม่เกิน 20 %  ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี (ประกันชีวิตทั่วไป)
– เป็นประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่  สูญเสียอวัยวะ  การแตกหักของกระดูก  (ประกันสุขภาพ)
– เป็นการประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ประกันสุขภาพ)
– เป็นการประกันที่ดูแลระยะยาว (ประกันสุขภาพ)
หมายเหตุ   ประกันสุขภาพ  ต้องแจ้งบริษัทประกันไว้ก่อนด้วยว่าจะนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี

 

2.ประกันสุขภาพบิดามารดาตนเอง
คือ  เป็นเบี้ยประกันที่คุณครู  ทำประกันชีวิตให้กับบิดามารดา  ของตนเอง  สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง  สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  ในหนึ่งปีภาษี

2.2 สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี   
อัตราค่าลดหย่อนภาษี กำหนดให้คุณครูที่ทำ ประกันสุขภาพบิดาและมารดาตนเองรวมกัน  สามารถลดหย่อนภาษีได้  ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  ในหนึ่งปีภาษี   แต่ต้องหารด้วยจำนวนบุตร  เช่น  คุณครูมีพี่น้อง 2 คน  ก็เท่ากับว่า สิทธิ์ลดหย่อน ประกันสุขภาพบิดาและมารดา เป็น  15,000/2= 7,500 บาท

2.3 เงื่อนไขในการขอลดหย่อนภาษี  ประกันสุขภาพบิดาและมารดา
– เป็นลูกแท้ๆ ของบิดามารดา
– บิดาและมารดา  มีรายได้ทั้งปีภาษี  ไม่เกิน 30,000 บาท
– คุณครูเอง   หรือบิดา  หรือมารดา  อยู่ในประเทศไทย ครบ 180 วัน ในปีภาษี (ข้อนี้ผ่านแน่นอนครับ)

 

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน  ไม่มากก็น้อยนะครับ

เรียบเรียงโดย ครูอัพเดตดอทคอม
อ้างอิง   
1.ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
2.กรมสรรพากร