เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 

3345

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2

 

สวัสดีครับ  เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วยทาง สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง ทุก สพท.
เรื่อง  แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2  ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่ง  ครูวิกฤต  บุคลากรใน สำนักงานเขต  ครูดูแลนักเรียนพักนอน  นักการภารโรง  ครูธุรการ  เป็นต้น  ดังรายละเอียด

 

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 
เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 

 

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 
เช็กเลย !!! สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่…

1. หนังสือ ว458 22มค63

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 8

 

ที่มา   สพร. สพฐ.