เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง

7498
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21

เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง

อย่าปล่อยให้ตนเองเสียสิทธิ์การอบรมที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ  รีบตรวจสอบหลักสูตร และรุ่นที่เปิดอบรมได้ ครูสามารถใช้สิทธิ์เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) และบริบทของโรงเรียน  โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วเท่านั้น  สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นอบรมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาโดยใช้รหัสหลักสูตรค้นหาได้ที่

ตรวจสอบข้อมูล. ตรวจสอบการอบรม ตรวจสอบข้อมูลวิทยากร. ค้นหาประวัติการอบรม จากหมายเลขบัตรประชาชน. เลขที่บัตร ประชาชน. ค้นหา. หากพบหน่วยพัฒนาครูแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง [email protected]

ตรงจสอบข้อมูลได้ที่ เพียงใส่เลขบะตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21

คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=class

เพิ่มเพื่อน

 

* หมายเหตุ วงรอบการอบรมหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง จะอบรมตาม คุณสมบัติวันที่ที่คุณครูครบรอบการบรรจุ นะคะ

ข้อตกลงในการใช้งาน เว็บไซต์ นะคะ

-ข้อมูลที่ปรากฏใน Website นี้ถูกนำเข้าโดยหน่วยพัฒนาครูทั้งหมด สถาบันคุรุพัฒนาเป็นเพียงผู้สร้างเครื่องมือในการนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เท่านั้น

-เอกสารเล่มหลักสูตร คือบางส่วนของเล่มหลักสูตรฉบับเต็มที่กรรมการพิจารณาหลักสูตรใช้ในการพิจารณา

-Video แนะนำหลักสูตร และโบรชัวร์แนะนำหลักสูตร ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ หลังจากที่หน่วยพัฒนาทราบผลการพิจารณาหลักสูตรแล้ว และไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหลักสูตร

-ทางสถาบันคุรุพัฒนา ไม่ได้พิจารณา และไม่ได้กำหนด และไม่ได้รับรอง อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตร

-มีรุ่นบางรุ่นไม่แสดงในระบบ เนื่องจากเป็นความต้องการของหน่วยพัฒนาครู แต่ผู้เรียนรุ่นนั้น ยังคงถูกบันทึกชั่วโมงเรียน และตรวจสอบได้จาก Website นี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันคุรุพัฒนา