เช็ก! ผลการประชุม  บอร์ด สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เม.ย.2563 

1627
เช็ก! ผลการประชุม  บอร์ด สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เม.ย.2563 
เช็ก! ผลการประชุม  บอร์ด สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เม.ย.2563

เช็ก! ผลการประชุม  บอร์ด สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เม.ย.2563 

เมื่อวานนี้ (วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ, ด้านการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูและอาจารย์, ด้านการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, ด้านการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา และด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งการปฏิรูปทั้ง 6 ด้านจะครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 6 ชุด จะมีองค์ประกอบคณะ จำนวน 15 คน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในแต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดระยะเวลา และกรอบการดำเนินงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงาน ครูอัพเดตอดอทคอม ขอขอบคุณอย่าสูง
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
28/4/2563

เรื่องราวที่น่าสนใจ…
1.เช็ก! ผลการประชุม  บอร์ด สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เม.ย.2563
2.ด่วน! มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์  ในเดือน พฤษภาคม  63 
3.ด่วน! ยึดอายุ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน  ตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ตาม มติ ครม. 28 เม.ย.63
4.เช็กที่นี่ !! มาตรการช่วยเหลือ /เยียวยาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 
5.เสมา 1 มอบการบ้าน สพฐ, สป.ศธ., และก.ค.ศ. ย้ำ! สอบครูผู้ช่วย ต้องโปร่งใส
6.เสมา 1 สั่งทบทวน การสอบของเด็กไทย หวังลดความกดดัน ความเครียด ทั้งเด็กและผู้ปกครองลง

ขอขอบที่มา  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.