เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

743

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

advertisement

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
เช็คคะแนนonet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

การสอบโอเน็ต O-NET คืออะไร ? O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ด้วยนะ โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ต้องนำคะแนน O-NET มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย (นอกจากนี้ยังมีผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ที่นำมาใช้ประกอบกันอีกด้วย) สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2566 ดังนี้ O-NET ชั้นป.6 /65 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 O-NET ชั้นม.3 /65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ จะประกาศผล o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ในวันที่

advertisement

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
เช็คคะแนนonet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
 • เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 29 มี.ค. 2566
 • เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ม.3 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2566
 • เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ม.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 31 มี.ค. 2566
 • ลิงค์เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

  ลิงค์เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

  วิธีการเช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 รายบุคคล  http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

  เมื่อเข้าลิงก์ดูวิธีการเช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 รายบุคคล ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2565)
  2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เช่น GAYY7 ดังรูป)
เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566
เช็คคะแนนonet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

เช็คคะแนน onet 2566 ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ผลสอบ o-net 65 ผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต 65 โอเน็ต 65 onet 65 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

สอบครูผู้ช่วย 66 สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 นโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา