Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่! คาดการณ์ปฏิทินสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559 [ต้องดำเนินการหลังการโยกย้ายครู]

Advertisement

เว็บไซต์ครูอัพได้ขอนำปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559 ที่ทางท่านผอ.ยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์ ได้เปิดเผยทาง Facebook ส่วนตัว ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์จากการประชุมของก.ค.ศ. และข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น

ขอย้ำว่านี่คือการคาดการณ์เท่านั้นนะครับ

ดังรายละเอียดด้านล่าง

ที่มาของขอ้มูล :  ยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์

You might also like