Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 17 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,534 อัตรา

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (20 มิ.ย. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวความเคลื่อนไหวในการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561 มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย ซึ่งขณะนี้ได้มีข้อมูลการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย มาแล้ว  17 จังหวัด ดังนี้

ลำดับที่ 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 25 วิชาเอก 25 ตำแหน่ง โดยกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และจำนวนตำแหน่งว่าง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมีจำนวน 15 สาขาวิชาเอก และ จำนวนอัตราว่าง 59 อัตรา ดังนี้ครับ

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา สังกัดสพป.หนองบัวลำภู เขต 1, สพป.หนองบัวลำภู เขต1 และสพม.19 จำนวน ทั้งสิ้่น 114 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  ทั้งสิ้่น 81 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 115 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 6 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 127 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 7 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 211 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 8 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 85 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 9 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 39 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 10 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 123 อัตรา ดังนี

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 11 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 37 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 12 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 73 อัตรา ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 13 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 17 กลุ่มวิชา รวม 146 ตำแหน่ง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 14 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมมีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 17 กลุ่มวิชา รวม 32ตำแหน่ง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 15 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 26 กลุ่มวิชา รวม 65 ตำแหน่ง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 16 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 20 กลุ่มวิชา รวม 113 ตำแหน่ง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

ลำดับที่ 17 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 16 กลุ่มวิชา รวม 79 ตำแหน่ง ดังนี้

เปิดอ่านรายละเอียดที่นี่ >>

****** อย่างไรก็ตามข้อมูลชุดนี้ยังไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักงานศึกษาธิการข้างต้น โปรดตรวจสอบประกาศอีกครั้งกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆในลำดับต่อไป*****


You might also like