เช็คด่วน! สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง 10 อัตรา

2077

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เปิดสอบพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 ปี พ.ศ.2560

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง จำนวน 2
อัตรา

เงินเดือน 10,430.- บาท
และเงินค่าครองชีพพิเศษ จำนน 2,000บาท

2. พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

3. พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน  18,000 บาท

4.พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท

5.พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

6.พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

7.พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิ ม.6
(ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เขต 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัสตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา :  สพป.ชัยภูมิ เขต 3

        www.chaiyaphum3.go.th