Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว

Advertisement

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เพิ่มเพื่อน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Advertisement

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

Advertisement

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริหาร และสามารถดูแลเด็กพิการได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา :http://www.brm3.go.th/

You might also like