เช็คด่วน! สพป. อบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

509

สพป. อบลราชธานีรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :http://www.ubn3.go.th/images/PR-Pic/01.pdf