เช็คด่วน! สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 18 อัตรา

950

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 (แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมย) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว รวม 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง

1.1 กลุ่มวิชาพละ 2 อัตรา บ้านห้วยฮากไม้ใต้, บ้านแม่สุ

1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา บ้านห้วยแห้ง

1.3 กลุ่มวิชาคณิตฯ 2 อัตรา บ้านแม่หลุย, บ้านเลโคะ

1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา บ้านห้วยกระต่าย, บ้านแม่ออก

1.5 กลุ่มวิชาคอมฯ 1 อัตรา บ้านแม่ลิด

1.6 กลุ่มวิชาวิทย์ฯ 1 อัตรา บ้านไร่วิทยา

1.7 กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา บ้านอมพาย
1.8 ครูพี่เลี้ยง (ม.6) 2 อัตรา บ้านสบเมย, บ้านห้วยวอก

2. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ครูวิกฤต)

2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา บ้านเลโคะ, บ้านแม่ต้อบใต้

2.2 กลุ่มวิชาคณิตฯ 3 อัตรา ทองสวัสดิ์วิทยาคาร, บ้านกองก๋อย, บ้านสบเมย

2.3 กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา ร.ร.ลุ่มน้ำวิทยา

ครูผู้สอนวุฒิ ป.ตรี ต้องมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งยังไม่หมดอายุ

ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง

ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-16.30 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :http://www2.mhs2.go.th/