สมศ.เดินหน้าประเมินรอบ4 เมื่อโรงเรียนเปิดเทอม ชี้สถานศึกษาไม่จําเป็น ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ

2540

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากครับ   เป็นการประกาศเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สี่   จาก สมศ. ผ่านเฟสบุ๊ค  สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
โดย สมศ. ได้รับข้อกังวลใจ จากบุคลากรทางการศึกษา และขอให้ สมศ. เลื่อนการเข้าประเมินสถานศึกษารอบที่สื่
ออกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะต้องไปโรงเรียนในช่วงวิกฤติดังกล่าว เพื่อจัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน

 

สมศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้การดําเนินงานของ สมศ. อยู่ในขั้นตอน ของการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการจัดเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย สมศ. จะลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษาได้ทําการเปิดภาคเรียนแล้ว

 

ทั้งนี้ สมศ.พร้อมที่จะดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ ท่าน ประกอบกับในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ได้มีการเน้นย้ําอยู่เสมอ เรื่องการลดภาระเอกสารของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไม่จําเป็น
ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพราะคณะผู้ประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่สถานศึกษา
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เช็กด่วน !! สมศ. ประกาศ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
เช็กด่วน !! สมศ. ประกาศ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 

 

ขอขอบคุณที่มา และอ่านข่าวนี้ต่อที่