เตรียมความพร้อมสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.6 ม.3 และ ม.6

6398

เตรียมความพร้อมสอบ O-net ภาษาอังกฤษ
ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.6 ม.3 และ ม.6

 สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีฝึกทักษะเพื่อ เตรียมความพร้อมสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่ง แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 ทั้ง 3 ชุดดังกล่าวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียน โดยนำแบบฝึกทักษะไปใช้สอนสอดแทรกในชั่วโมงเรียน ชั่วโมงซ่อมเสริม จัดค่ายเติมเต็มความรู้ให้ผู้เรียน หรือมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกทักษะได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

advertisement

1.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF)
https://drive.google.com/file/d/1z4YIu32PQnLSHkkAf8n7xvQAwzouu0Hj/view?usp=sharing
2.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)
https://drive.google.com/file/d/1njVFfcoXuiNj5Wky7oHz8wgkV_F3k2JE/view?usp=sharing

3.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ PDF)
https://drive.google.com/file/d/1diqVAx8imBe97gSV4pU7_jEsLWBXZaq3/view?usp=sharing
4.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ Word)
https://drive.google.com/file/d/1lh_yzYTTgVhA3eI_P4zIdsaubAXnISv4/view?usp=sharing

advertisement

5.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF)
https://drive.google.com/file/d/1Cf1ccjLXXMUJ1RB-5FL0Fd-PFYBkekSc/view?usp=sharing
6.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)
https://drive.google.com/file/d/1MUO0Tg51ronl2O_8ylqgxQtqWgue80AV/view?usp=sharing

advertisement

ขอขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม