เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

5773

 

 

เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โอกาสของน้องๆ ที่ฝันอยากเป็นครูของชุมชนมาถึงแล้ว
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 2
.
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
.
เป้าหมายเพื่อผลิตครูพัฒนาชุมชนบ้านเกิด
ที่ตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดแคลนครู
ที่สำคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
แก้ปัญหาครูประจำการโยกย้ายบ่อยในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น
.
สำหรับน้องคนไหนที่สนใจ ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.eef.or.th/
ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 0795475

เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เตรียมตัวให้พร้อม! โครงการ ทุนครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จบแล้วบรรจุทันที สอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา