เตรียมปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

729

เตรียมปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่ม งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

เตรียมปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่ม งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 6 ก.ย.นี้ ซึ่งแม้ที่ผ่านมานายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้มีการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันมาแล้วจาก 20 บาท เป็น 21 บาท/คน/วัน เมื่อปี 2564 แต่ตนคิดว่าอาจยังไม่เพียงพอ ส่วนตัวเลขการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันจะอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นั้นตนคงไม่สามารถตอบได้ แต่จะทำให้เกิดควาเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งรอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบก่อน

“วัตถุประสงค์ของการปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียนนั้น ต้องยอมรับว่าค่าครองชีพต่างๆ สูงขึ้นมาก และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีผลกระทบอย่างมาก ต่อการจัดงบค่าอาหารกลางวัน อีกทั้งตนเป็นห่วงเรื่อง ภาวะโภชนาของนักเรียน ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตามช่วงวัย โดย ศธ.ต้องการดูแลอาหารกลางวัน ให้มีความเพียงพอ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน” รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ครม.มีมติเห็นชอบ ในหลักการปรับ ค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียน 21 บาท / คน / วัน