เตรียมปรับใหญ่ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

443

“ธีระเกียรติ”ให้การบ้าน ทปอ.มรภ.พัฒนาข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
สพฐ.เป็นข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศ เก็บผลคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี
พร้อมให้ศูนย์ภาษาของ
มรภ.ทำหน้าที่ทดสอบทักษะด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของประชาชน

    จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
เข้ารับนโยบายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ
นพ.ธีระกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้
รศ.ดร.สมบัติ คชรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฐานะประธาน ทปอ.มรภ.กล่าวว่า
พล.อ.ดาว์พงษ์ได้รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากทางมรภ.เป็นอย่างดี
และมอบหมายให้
มรภ.นำกระแสพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่
การปฏิบัติไปสอนนักศึกษาด้วย ขณะที่
นพ.ธีระเกียรติได้มอบหมายให้มรภ.ไปประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครูผู้ช่วยของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
เพื่อให้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ
ไม่เป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมา
ดังนั้นข้อสอบต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ซึ่งทปอ.มรภ.จะไปหารือร่วมกันอีกครั้ง รวมถึงหารือกับผู้บริหาร สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ด้วย

    “หลักการเบื้องต้น คือ มรภ.จะเป็นหน่วยงานจัดทำข้อสอบที่เป็นมาตรฐานกลาง
เนื่องจากที่ผ่านมาในการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยหลายเขตพื้นที่ก็ใช้บริการ
มรภ.ในการจัดทำข้อสอบอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องการออกข้อสอบจึงไม่น่าจะมีปัญหา
ส่วนการจัดสอบก็ให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้จัด ซึ่งก็คือ สทศ.
เพราะเป็นหน่วยงานที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
สำหรับผลคะแนนก็สามารถเก็บไว้ได้ 2 ปีเหมือนคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษโทเฟล
โดยผู้เข้าสอบสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในเขต
พื้นที่การศึกษาใดก็ได้ทั่วประเทศเมื่อมีอัตราว่าง”ประธาน ทปอ.กล่าว

    รศ.ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า
นอกจากนี้เนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทุกระดับรวมถึงประชาชนทั่วไป และปัจจุบัน
มรภ.ทุกแห่งก็มีศูนย์ภาษาที่ให้บริการจัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครู
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้น นพ.ธีระเกียรติ
ยังมอบหมายให้ศูนย์ภาษาของ
มรภ.เพิ่มภารกิจในการเป็นหน่วยวัดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียน
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่มีมาตรฐาน
โดยใช้กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages)เป็นกรอบในการประเมิน “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์