เตรียมพร้อมเปิดอบรมโค้ดดิ้งครู ต้องนำไปสอนจริง โรงเรียนสนใจจริง รับสมัครก่อน 1000 คน

1482

เตรียมพร้อมเปิดอบรมโค้ดดิ้งครู ต้องนำไปสอนจริง โรงเรียนสนใจจริง รับสมัครก่อน 1000 คน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังจะเปิดอบรมโค๊ดดิ้ง (Coding) ให้แก่ครู สำหรับการโค้ดดิ้ง เป็นการสร้างเด็กให้ใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ให้มีตรรกะ แก้ปัญหาชีวิตเป็นช่วงเป็นตอน และวางรากฐานนำไปสู่การใช้ชีวิตในอนาคต ขณะนี้ รัฐบาลได้เขียนไว้เป็นนโยบายจะทำเรื่องโค้ดดิ้งเป็นเรื่องเร่งด่วนในระดับประถมศึกษา
เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น ก็สอนโค้ดดิ้งให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ซึ่ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เองก็มีความสนใจที่จะให้สอนโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับปฐมวัย จึงปรึกษากันแล้วว่าอาจจะเริ่มที่เด็กระดับปฐมวัยหรือชั้นอนุบาลด้วย

“การโค้ดดิ้งไม่มีเครื่อง (อันปลั๊ก) ก็สอนเด็กปฐมวัยให้โค้ดดิ้งได้ในหลายรูปแบบ เบื้องต้นสอนเรื่องความคิดก่อน สร้างให้เด็กคิดเป็น คิดเป็นตรรกะ คิดเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อแก้ปัญหาเป็นช่วงๆ ต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นก็จะไปแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทีหลังได้”

ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ จะเปิดรับสมัครแนะนำครู หรือโค้ดชิ่งครู ประมาณ 1,000 คน เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรม (โค้ดชิ่ง) แล้วให้สามารถไปสอนโค้ดดิ้งแก่เด็กในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ได้ทันทีในเทอม 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และทีมงานกำลังหารือกัน คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ในเร็วๆ นี้

แต่มีเงื่อนไขว่า โรงเรียนที่ครูอยากเรียน อยากจะสอนโค้ดดิ้ง แต่ถ้า ผอ.โรงเรียนไม่สนใจ ทางเราก็จะยังไม่รับโค้ดชิ่งให้ครู เพราะฉะนั้น เราต้องการทั้งครู และ ผอ.โรงเรียน ที่อยาก ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ เมื่อครูแกนนำเดินทางมาโค้ดชิ่งแล้ว ก็จะกลับไปสอนในโรงเรียนที่สมัครมา ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้ 3,000 โรงเรียน ที่จะเรียนโค้ดดิ้ง
“เครื่องเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อยากให้เด็กเรียนหน้าจอกับเครื่อง จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ถึงจะมีความหมายทางด้านจิตใจ ความเข้าใจ สีหน้า เครื่องไม่มีอารมย์ทำให้เด็กเคลียด ที่อยู่กับเครื่องตลอดเวลา และก็ทำให้สมาธิสั้น “โด้ดดิ้ง” จึงเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ถึงตัวเด็กโดยตรงเป็นครั้งแรก และเป็นการปฏิรูปการศึกษาในยุค 4.0 อย่างแท้จริง และทำตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้

ขอบคุณที่มาของข่าวจาก  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา