เตรียมเปิดตัวแผนการศึกษาชาติ15 ปี

391

อนุสรณ์เผยร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปีฉบับใหม่เสร็จแล้ว
เชิญนายกฯร่วมงานเปิดตัว เดือนกุมภาพันธ์
2559พร้อมปาฐกถาพิเศษยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (23 ธ.ค.) ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ
15 ปี (พ.ศ.2560-2574) เปิดเผยว่า
กรอบวิสัยทัศน์ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์
และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษ ที่
21 ภายใต้บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การเมือง
และความมั่นคงแห่งรัฐ ที่มีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่
21โดยย้ำจุดเน้น คือ การเข้าถึง ความเท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วใน 15 ปี

ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดทำร่างแผนดังกล่าวอนุกรรมการฯ
บางท่านได้เสนอแนวคิดลงรายละเอียด ว่า ในแผนการศึกษาชาติ ระยะ 15 ปี
ควรแบ่งย่อยเป็น 3 ช่วง คือ ปี 2560-2564
เน้นปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศ ปี 2565-2569
เตรียมการยกระดับกำลังคนด้านอาชีวศึกษา-อุดมศึกษาเป็นแรงงานฝีมือ ส่วน ปี
2570-2574เน้นการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อยกระดับประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้
ต้องนำเสนอแผนการศึกษาชาติให้เป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อให้รัฐบาลดำเนินนโยบายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้สำนึกความรับผิดชอบไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นที่มีหน้าที่ดูแล
ระบบการศึกษาแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“คณะอนุกรรมการฯจะเปิดตัวร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ระยะ 15 ปี
ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559ในการสัมมนาเรื่อง
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่
21 และจะมีการเสวนาเรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากหน่วยงานต่างๆกว่า 500
คนด้วย ” ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 16:55 น.