เติมเต็มครูปฐมวัยด้วยหัวใจ BBL

761
วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเสนอหนังสือสำหรับคุณครูที่จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยวันนี้ขอนำเสนอหนังสือเติมเต็มครูปฐมวัยด้วยหัวใจ BBL ที่จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครับ
ผู้จัดทำ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]