เตือนภัย ระวัง! แอปกู้เงินหลอกลวงกำลังระบาดหนักช่วงนี้ อย่าคลิก หรือให้ข้อมูลส่วนตัว

2126

เตือนภัย ระวัง! แอปกู้เงินหลอกลวงกำลังระบาดหนักช่วงนี้ อย่าคลิก หรือให้ข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติก่อนเพื่อความชัวร์

แอปกู้เงิน หลอกลวง เตือนภัย
แอปกู้เงิน หลอกลวง เตือนภัย

ผู้ให้บริการ P2P Lending ➡️ bit.ly/3ueU4GQ
ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

Peer-to-Peer Lending Platform คือ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายคืนเงินกู้ และการติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดย ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้าง

​ลำดับที่ ชื่อบริษัท​ วันที่ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​ ​สถานะของการทดสอบ
​1 ​บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ​4 มิถุนายน 2563 ​อยู่ระหว่างทดสอบ
2​ บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด​ 28 กันยายน 2563​ ​อยู่ระหว่างทดสอบ​
​3 บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ​28 กันยายน 2563​ ​​อยู่ระหว่างทดสอบ
 ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563​

หมายเหตุ:

Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน โดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ขณะที่มีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ➡️ http://bit.ly/3rlLAf3

รายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล1 คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ทั้งนี้ ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ2

ลำดับที่ ชื่อสถาบันการเงิน/ ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
1
บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564​

หมายเหตุ:

1 ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกส.(01)ว.977/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630236.pdf
2 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630184.pdf

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย