เตือนลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้กดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ในเป๋าตัง

2252

เตือนลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้กดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ในเป๋าตัง เตือนลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้กดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ในเป๋าตัง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี ข่าวสารเกี่ยวกับ การตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะ เราชนะ.comมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดยหากถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเข้าสู่ G-wallet ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แล้ว ในส่วนของโครงการเราชนะ อาจจะมีปุ่มให้ กด ถามว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการเราชนะหรือไม่ โดย ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งหากไปกดยอมรับสิทธิ์ จะผิดเงื่อนไขในโครงการ และอาจจะโดนเรียกเงินคืนในภายหลังได้ด้วย ดังนั้น หากมีปุ่มดังกล่าวปรากฏ จึงจะต้อง กดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะค่ะ

คาดมาแน่ แจกเงินข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหมือน เราชนะ

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะมีดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ
  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

คาดมาแน่ แจกเงินข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหมือน เราชนะ

ซึ่งในส่วนของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อยนั้น คาดว่าจะมีอีกโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลัง กำลังหาแนวทางในการช่วยเหลืออยู่ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม   คาดมาแน่ แจกเงินข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหมือน เราชนะคลิกที่นี่ 

www.เราชนะ.com, ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ, วิธีลงทะเบียนเราชนะ, เราชนะ, เราชนะดอทคอม, โครงการเราชนะ
คุณสมบัติเราชนะ,รับสิทธื์เราชนะ ,ลงทะเบียนเราชนะแบบไหน ,