เทคนิคการจำฟังก์ชันตรีโกณมิติ ง่ายๆ เพียงพลิกฝ่ามือ

1471

เมื่อสมัยเป็นเด็กนักเรียน
ครูสอนคณิตศาสตร์ได้แนะนำวิธีการจดจำสูตรในการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
แบบง่ายๆ เรียกว่า ง่ายแบบพลิกฝ่ามือ ทำไมว่าอย่างนั้น ก็เพราะว่า
มือของเรานั้นเองที่เป็นเครื่องคำนวณค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติเหล่านั้น 
วันนี้ก็เลยมาเขียนเอาไว้เพื่อจะเป็นแนวทางในการทำโจทย์หรือแนวทางในการสอน
ของครูรุ่นใหม่ๆ

การหาฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบ
พลิกฝ่ามือนี้ สามารถใช้ได้กับคนที่มีมือซ้ายข้างเดียวนะครับ
(ถ้าใครมีสองข้างก็เอามาใช้ข้างเดียวก็พอครับ)
เอาล่ะครับ ต่อไปเราต้องเสียสละมือซ้ายของเราแล้วล่ะ โดยการเอามือซ้ายมาเขียนตัวเลขมนต์ดำลงไป ดังนี้

ที่นิ้วมือแต่ละนิ้วเขียนมุมที่เราจะใช้ในการคำนวณลงไป ดังนี้

        นิ้วหัวแม่มือ    เขียนเลข   0

        นิ้วชี้              เขียนเลข   30

        นิ้วกลาง         เขียนเลข   45

        นิ้วนาง           เขียนเลข   60

       นิ้วก้อย          เขียนเลข    90

 

ต่อไปลงเลขกำกับที่กลางฝ่ามือด้วย 2  ดังภาพ

 

ในการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมที่เราต้องการ
มุมนั้นคือมุมบนนิ้วมือของเราครับ ที่ได้เขียนเลขกำกับเอาไว้แล้ว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆ ผมจะแสดงการหาค่า sin, cos และ tan ของมุม 45
องศา

 

1. หักนิ้วที่เขียนเลขมุม 45 องศา ลงมา จะมีลักษณะดังภาพ 
จะเห็นว่านิ้วมือของเราถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับ กำหนดให้เป็นฝั่ง Sin และ
Cos

 

2. การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ จะใช้รากที่สองของจำนวนนิ้วในแต่ละฝั่ง
นำมาหาด้วยค่าตัวเลขที่ฝ่ามือของเรา คือ 2 นั่นเอง
ดังนั้นค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 45 องศา ก็จะได้ ดังนี้ครับ

 

  ค่า  Sin 45  จะได้จาก  รากที่สองของจำนวนนิ้วฝั่ง Sin 2 นิ้ว หารด้วย 2  หรือ มีค่าเท่ากับ {tex} frac{sqrt{2}}{2} {/tex}

  ค่า  Cos 45 จะได้จาก รากที่สองของจำนวนนิ้วฝั่ง Cos 2 นิ้ว หารด้วย 2 หรือมีค่าเ่ท่ากับ {tex} frac{sqrt{2}}{2}{/tex}

  ค่า  tan 45 จะได้จากการหาค่า {tex}frac{sin 45}{cos 45}{/tex}  หรือ
รากที่สองของจำนวนนิ้วฝั่ง sin หารด้วย รากที่สองของจำนวนนิ้ว ฝั่ง Cos
จะมีค่าเท่ากับ {tex}frac{sqrt{2}}{sqrt{2}}{/tex} หรือ 1 นั่นเอง

 

3.  การคำนวณหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในนิ้วอื่นๆ
ก็เช่นเดียวกันครับ บางคนลองแล้วเกิดความสงสัยว่า แล้วมุม 0
เมื่อหักนิ้วหัวแม่มือลงมา ฝั้ง Sin จะเหลืออะไร ตอบเลยครับว่าเหลือ 0
นิ้วนั่นเอง จะทำให้ได้ sin 0 = {tex}frac{0}{2}{/tex}  หรือ cos 0 =
{tex}frac{sqrt{4}}{2}{/tex} และ tan 0 = {tex}frac{0}{sqrt{4}}{/tex}
นั่นเอง

 

หวังว่าเทคนิ้วการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบง่ายๆ
นี้จะช่วยในยามคับขันได้นะครับ  ถ้าฝึกบ่อยๆ
ก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียนตัวเลขลงฝ่ามือนะครับ เพราะตัวเลขจะอยู่ในใจเสมอ
ลองเอาไปฝึกกันดูครับ แล้วจะหาเทคนิคดีดีมาฝากกันอีก
ตามหลักการของเราที่จะมอบให้แต่สิ่งดีดี

 

แหล่งที่มา : http://www.getdd.net/science/15-trihand.html