เทคนิคการสอนบรรยาย ให้ผู้เรียนจำได้มากกว่าเดิม

443

การสอนที่ดีย่อมทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการสอนต่างก็มีเทคนิคมากมายให้ครูผู้สอนได้เลือกสรร และนำไปปรับใช้ แต่หากพูดถึงเทคนิคการสอนที่ครูผู้สอนมักนิยมใช้กันคือการสอนแบบบรรยาย เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด เมื่อครูผู้สอนอย่างเรา ต้องการเน้นการสอนไปที่การบรรยายนั้นควรต้องใช้การทดสอบเข้า
มาร่วมด้วย ซึ่งการทดสอบนี้ได้แก่ การตั้งคำถามให้ตอบ การทำแบบฝึกหัด
การอภิปรายกลุ่ม หรือกิจกรรมในชั้นเรียน เพราะการใช้การทดสอบแบบต่าง
ๆเหล่านี้ ทำให้ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียกคืนข้อมูลที่ผ่านการฟังกลับมาอีกครั้ง แล้วนำมาจัดระบบความคิด แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูด ทำให้เขาสามารถจำได้ดีกว่าฟังบรรยายอย่างเดียวนั่นเองเขาถึงว่ากันว่า การที่คนเราได้คิด ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่า
งสม่ำเสมอ จะช่วยผนึกความรู้นั้นให้อยู่กับเรา และเปลี่ยนจากความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณข้อมูล 
www.gotoknow.org