ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี

9724

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นที่คุณครูหลายๆท่านได้ส่งข้อความเข้ามายังแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน (หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24/2559) ซึ่งก่อนหน้านี้ครูอัพเดตก็เคยนำเสนอเรื่องราวที่คุณครูท่านได้ส่งข้อความขอ เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ไปยังท่าน รมช.ศธ. มาแล้ว

วันนี้เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงขออนุญาตเขียนบทความ “ทำไมจึงต้อง เปลี่ยนเกณฑ์ย้ายครู ที่กำหนดให้ 4 ปีมีสิทธิ์ยื่นและยื่นได้ 1 ครั้งต่อปี” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับ

ข้อดี

เรามาพูดถึงข้อดีของหลักเกณฑ์นี้ (หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24/2559) กันครับ หลักเกณฑ์การย้ายครูนี้มีข้อดีหรือจุดเด่นคือ มีตัวชี้วัดการให้คะแนนที่ชัดเจน (สพฐ.จัดทำขึ้นประกอบ) ทำให้คุณครูสามารถยื่นเอกสารประกอบได้ง่ายและตรงตามหลักเกณฑ์ครับ

ข้อเสีย

หลักเกณฑ์การย้ายครู (หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24/2559) เกิดปัญหากับคุณครูผู้ที่ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนาในประเด็นใหญ่ๆ อยู่ 2 ประเด็น คือ

1. ระยะเวลาในการเขียนคำร้องขอย้าย ในที่นี้ครูอัพเดตจะพูดใน 2 เรื่องคือ

  1.1 4 ปี นานเกินไปในการเขียนคำร้องขอย้าย สำหรับคุณครู โดยการนับระยะเวลาใน กรณีที่บรรจุครูผู้ช่วย จะต้องผ่านการประเมินครูผู้ช่วย 2 ปี + เป็นครู คศ.1 2 ปี รวม 4 ปี หรือ ถ้าเป็นครูที่ย้ายมาจะต้องอยู่โรงเรียนแห่งใหม่ 2 ปี บางคนอาจจะขยับเวลาจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ด้วยซ้ำ จึงจะมีสิทธิ์เขียนคำร้องขอย้าย ซึ่งการที่ระยะเวลานานขนาดนี้ ก็มีผลต่อขวัญและกำลังใจของคุณครูที่ทำงานอย่างแน่นอน ครับ

 1.2 เกิดความเหลื่อมล้ำ หลายคนอาจจะสงสัยว่าหลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24/2559) นี้จะเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ซึ่งปกติการส่งคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์นี้ คุณครูจะสามารถส่งคำร้องได้ 1 ครั้ง โดยให้เวลา 15 วันทำการ เช่น ระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค.  โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดย้ายในการยื่นคำร้องขอย้าย มาดูกันว่าจะเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างไรครับ

กรณีตัวอย่าง 

สพฐ.กำหนดให้ส่งคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค. 2563

นาย ก บรรจุ ครูผู้ช่วย 20 ม.ค. 2559 นาย ก จะสามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ในระหว่างวันที่ 1-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  

นาย ข บรรจุ ครูผู้ช่วย 21 ม.ค. 2559 นาย ก จะไม่สามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ และต้องยื่นคำร้องในปีถัดไป ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ทั้งๆที่นาย ก และ นาย ข บรรจุครูผู้ช่วย ห่างกันแค่ 1 วัน แต่กลับเกิดความเหลื่อมล้ำด้านระยะเวลาในการเขียนคำร้องขอย้าย ที่ห่างกันถึง 1 ปี ครับ

2.การส่งคำร้องขอย้าย ที่ส่งได้ 1 ครั้ง การที่สามารถส่ง คำร้องขอย้าย ได้ 1 ครั้ง นอกจากจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านระยะเวลาในการเขียน คำร้องขอย้าย ดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีผลต่อการระบุโรงเรียนปลายทางของคุณครูผู้ขอย้ายอีกด้วย เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ

ตัวอย่าง

ครู ค เขียนคำร้องขอย้าย ไป โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C แต่ในการพิจารณารองที่ 1 ของปีนั้น ปรากฎว่า 3 โรงเรียนนี้ได้รับย้ายคุณครูท่านอื่นที่มีผลการประเมินจากเกณฑ์การย้ายที่ดีกว่า ซึ่งจะทำให้การพิจารณารองที่ 2 ของปีคุณครู ค หมดสิทธิ์ในการย้าย ยกเว้นว่าทั้ง 3 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มอีก ครับ

แนวทางในการปรับเปลี่ยน

1. ลดระยะเวลา เหลือ 2 ปี คือ หลังผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย สามารถเขียนคำร้องได้ครับ และ สำหรับคุณครูที่ย้ายมาก็สามารถเขียนคำร้องได้ถ้าอยู่ครับ 1 ปีครับ

หมายเหตุ : ถึงแม้คุณครูจะสามารถเขียนย้ายได้เร็วขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าคุณครูท่านนั้น จะได้ย้ายนะครับ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างครับ แต่อย่างน้อยก็เป็นการสร้างความหวังให้กับคุณครูท่านนั้น ว่าอย่างน้อยก็มีอยู่โอกาสในการย้ายถึงแม้จะไม่ได้ย้ายก็ตาม นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูเช่นกันครับ

2. เพิ่มจำนวนครั้งในการส่งคำร้องขอย้ายเป็น 2 ครั้ง เพื่อให้คุณครูผู้ที่ต้องการย้ายนำข้อมูลตำแหน่งว่างในแต่ละรอบการย้ายมาวางแผนในการเขียนคำร้องขอย้ายใหม่ อย่างน้อยก็เพื่อสร้างโอกาสในการย้ายเพิ่มขึ้นครับ

หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆคือให้นำหลักเกณฑ์การย้ายครูแบบเดิม ว8/2549 กลับมาใช้ โดยใช้ตัวชี้วัดที่สพฐ.จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว24/2559  มาประกอบกันซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อคุณครูผู้ที่อยู่ไกลถิ่น ไกลบ้าน ได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณครูและท่านผู้มีอำนวจในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม