Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เปิดข้อมูล 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชี (บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561)

เปิดข้อมูล 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชี (บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561)

Advertisement

เปิดข้อมูล 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชี (บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561)

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยมาฝากครับ โดยข้อมูลชุดนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชี โดยเป็นข้อมูลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2561 โดยมีข้อมูลจำนวนกลุ่มวิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุหมดบัญชีคือทุกคนที่ขึ้นบัญชีถูกเรียกบรรจุหมดทุกคนนั่นเอง (ข้อมูลชุดนี้นำมาจาก การรายงานข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562) จะมีวิชาเอกอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลยครับ

Advertisement

1. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ดุริยางคศาสตร์

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 1 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  1 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

2. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : เกษตรศาสตร์

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 3 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  3 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

3. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ศิลปะ (จิตรกรรม)

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 4 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  4 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

4. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ช่างโลหะ

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 4 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  4 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

5. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 5 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  5 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

Advertisement

6. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : หูหนวกศึกษา

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 10 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  10 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

7. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ภาษาพม่า

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 11 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  11 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

8. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : กิจกรรมบำบัด

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 50 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  50 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

9. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : จิตวิทยาคลินิก

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 51 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  51 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

10. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : การเงินและบัญชี

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 106 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  106 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 0 คน

และนี่คือ 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชี (บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561)

ขอบคุณข้อมูลจาก : สพร.สพฐ.