เปิดงานศิลปหัตถกรรม 2565 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน

4396

เปิดงานศิลปหัตถกรรม 2565 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน

เปิดงานศิลปหัตถกรรม 2565 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน
เปิดงานศิลปหัตถกรรม 2565 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, 2 รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

เพิ่มเพื่อน

ในโอกาสนี้ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ได้นำผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นทุกปี และได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการ สควค. เปิดรับสมัคร ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนครูรักษ์ถิ่น 2566 โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.