เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปสาขา ทำอย่างไรดี?

1617

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปสาขา ทำอย่างไรดี?

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปสาขา ทำอย่างไรดี?
เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปสาขา ทำอย่างไรดี?

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปสาขา ทำอย่างไรดี?

ปัจจุบันการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารสามารถทำได้แล้วในบางธนาคารที่รองรับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปิดบัญชีธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดเช่นนี้และบางสาขาของธนาคารก็เปิด-ปิดไม่เป็นไปตามเวลาปกติ ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร และยืนยันตัวตนด้วยวิธีไหนได้บ้าง

เปิดบัญชีออนไลน์ต้องทำอย่างไรบ้าง

การเปิดบัญชีออนไลน์มี 3 กรณีหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้

  1. เปิดบัญชีใหม่โดยที่เคยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้น ๆ และใช้ mobile banking อยู่แล้ว
    หากท่านใช้บริการ mobile banking ของธนาคารนั้นอยู่แล้ว บางธนาคารจะสามารถเปิดบัญชีใหม่ผ่าน mobile banking ได้เลยทันที เพียงแค่กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย
  2. เปิดบัญชีใหม่โดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนจากธนาคารอื่นที่เคยมีบัญชีไว้อยู่แล้ว
    ปัจจุบัน ด้วยแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ประชาชนสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร ผ่านช่องทาง digital ของธนาคารที่เคยเปิดบัญชีเงินฝากไว้แล้ว โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (facial recognition) ทำให้การเปิดบัญชีใหม่ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนอีกต่อไป ขอเพียงแค่เคยมีบัญชีกับธนาคารที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม NDID และเคยถ่ายรูปเก็บข้อมูลไว้ก็พอ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละธนาคารได้ตามลิงก์ด้านล่าง
  3. เปิดบัญชีใหม่โดยไม่เคยมีบัญชีธนาคารที่อื่นมาก่อน หรือมีบัญชีธนาคารอื่นแล้ว แต่ธนาคารไม่ได้อยู่ใน NDIDในกรณีนี้ ผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีตามวิธีที่แต่ละธนาคารกำหนด โดยแต่ละธนาคารจะมีช่องทางการยืนยันตัวตน และเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนแตกต่างกันไป เช่น ยืนยันตัวตนที่ร้าน 7-11 ยืนยันตัวตนที่เครื่องอัตโนมัติที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชนและพาสปอร์ตแล้วอัพโหลดใน mobile banking เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละธนาคารได้ตาม ลิงก์ด้านล่าง