เปิดมาตรการ ลดภาระ – เยียวยา โควิดระลอกใหม่

1591
เปิดมาตรการลดภาระ เยียวยาโควิดระลอกใหม่ เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พักชำระหนี้ บรรเทาภาระหนี้สินจากแบงค์รัฐ
เปิดมาตรการลดภาระ เยียวยาโควิดระลอกใหม่
เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พักชำระหนี้
บรรเทาภาระหนี้สินจากแบงค์รัฐ
เปิด! มาตรการลดภาระ – เยียวยาโควิดระลอกใหม่
.
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและเยียวยาประชาชน
ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม.และเตรียมนำไปสู่การปฏิบัติจริงนับจากนี้
.
เริ่มกันที่ “มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย” ลดค่าน้ำ–ไฟ 2 เดือน ให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็ก
ช่วยค่าโทร. ค่าเน็ต/ เร่งจ้างงานเด็กจบใหม่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ที่เปิดโรงงานเป็นพื้นที่กักกัน (Factory Quarantine)
.
เลื่อนสิทธิเราเที่ยวด้วยกันออกไป ถึง เม.ย. 64 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิดเพิ่มเติมพร้อมดูแลแรงงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคม เช่น ลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 3%
รับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง/ลาออก
.
สำหรับ “มาตรการเสริมสภาพคล่อง” ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พักชำระหนี้
บรรเทาภาระหนี้สินจากแบงค์รัฐ เป็นต้น
อ่านรายละเอียด มติ ครม. เพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38232